ابعاد :A4

قلم فلزی

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 فروردین1388ساعت 23:35  توسط فاطمه قاسمي صاحبي  | 

ابعاد : A3

مداد رنگی

+ نوشته شده در  سه شنبه 30 مرداد1386ساعت 18:52  توسط فاطمه قاسمي صاحبي  | 


ابعاد : A4

طراحی با مداد
+ نوشته شده در  سه شنبه 10 آبان1384ساعت 22:25  توسط فاطمه قاسمي صاحبي  | 

ابعاد :A4

طراحی با مداد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 26 مرداد1384ساعت 23:5  توسط فاطمه قاسمي صاحبي  |